Your location:Home > Contact us > Contact us
Contact us
Shenzhen Yexu Industrial Co., Ltd.
Head office
Address: F10.Keye Building ShangXue Bantian Shenzhen
Tel:0755-28792436
Fax:0755-28792435
E-mail:szyexu@163.com