Your location:Home > Contact us > Contact us
Contact us
Shenzhen Yexu Industrial Co., Ltd.
Shenzhen Xuhua Biotechnology Co.,LTD.
Address: B1, Zai Mao Industrial Park, Baoji Road, 
Shenzhen City,518129.China.
Tel:0755-28792436
Fax:0755-28792435
E-mail:info@szyexu.com